Fraud Blocker
הלוגו של WECOME

מאורסים ? מזל טוב מה עושים עכשיו

לא זה עדיין לא הזמן להתחיל לדבר איתו על תיכון מועדף לילד החמישי  בוא נתחיל בבחירת מקום. גן או אולם ? זה מאוד תלוי בתקופה של השנה ובתקציב כמובן מתי חשבתם להתחתן ? בחורף ? הערך המוסף של גן הוא מינימלי הגינון המאוד מושקע שקיים ברוב גני האירועים, לא ישתקף לאורחים בגשם של ינואר.  ההבדל […]