Fraud Blocker

החתונה של עדן ושמעון

לפי סעיף 3 א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), התש”פ – 2020 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות מיום 31.3.2020, חובה על כל אורח אשר מגיע לאירוע, לחתום על טופס הצהרת בריאות לפני הכניסה למשרד. 
 
בטופס תידרש או תידרשי להתחייב כי ערכת בדיקה לחום הגוף שלך והוא אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס ושאינך משתעל/משתעלת ו/או סובל/סובלת מקשיי נשימה.