Fraud Blocker
Days
Hours
Minutes
Seconds

ישראל במלחמה, ניתוח המצב הצבאי, הישגים ואתגרים

הרצאה מיוחדת של ד"ר גיא בכור, על אירועי המלחמה העדכניים בחזיתות השונות, ניתוח התנהלות האויבים השונים, לאן כל זה הולך, והמעטפת הבינלאומית. אל תחמיצו.