Fraud Blocker
עובדים וגמאלים יקרים, שמחים להזמינכם להרצאה פרקטית ומהנה בנושא מיצוי זכויות על ידי עו״ד ליאור טומשין + דיון מרתק של

האלוף במיל יצחק בריק​

בית אבא חושי | חיפה​

08.05.2024 | 15:30​

ההרצאה ללא עלות

מספר המקומות מוגבל- כל הקודם זוכה

כיבוד עשיר יוגש במקום

brikg

מלאו פרטים להרשמה

טומשין רפאל האלוף במיל בריק טופס חכם כולל מייצר לידים
נא לדייק סגירת דלתות אחרי השעה 1600
wecome_logo big