Fraud Blocker
גמלאי דרוג המחקר של רפא"ל היקרים, שמחים להזמינכם להרצאה פרקטית ומהנה בנושא מיצוי זכויות על ידי עו״ד ליאור טומשין + דיון מרתק של

האלוף במיל יצחק בריק​

בית אבא חושי | חיפה​

08.05.2024 | 15:30​

ההרצאה ללא עלות לגמלאי דרוג המחקר של רפאל

מספר המקומות מוגבל- כל הקודם זוכה

כיבוד עשיר יוגש במקום

aluf

מלאו פרטים להרשמה

נא לדייק סגירת דלתות אחרי השעה 1600