Fraud Blocker
הלוגו של WECOME

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר Wecome.

השימוש באתר Wecome ("האתר") ומערכת הניהול אירועים כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קראו את התנאים בעיון משום שעצם השימוש באתר ובשירותים שהוא מציע, מהווים את הסכמה לתנאים אלו. שימו לב שתנאים אלה עשויים להשתנות בכל עת על ידי מפעילת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

לנוחיותכם, תמצאו למטה תמצית של עיקרי תנאי השימוש. תמצית זו אינה מהווה תחליף לנוסח המלא.

השימוש בלשון רבים ו/או זכר ו/או נקבה נעשה למען הנוחות בלבד ומופנה לכלל המשתמשים.

להלן תמצית השירות ותנאי השימוש, אשר אינה באה במקום תנאי השימוש המלאים המפורטים בהמשך ומחייבים את המשתמש:

 1. האתר עשוי לספק פלטפורמה לניהול מוזמנים לאירועים, לרבות הפצת הזמנות באמצעים דיגיטליים וסלולריים וסליקת תשלומים כספיים.
 2. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש של האתר המפורטים בהמשך.
 3. השימוש באתר מתאפשר רק למשתמשים רשומים.
 1. מותרת רק העלאת תוכן שפרסומו מותר כדין, בכפוף להוראות נוספות ותנאי השימוש של האתר.
 2. מותרת רק העלאת תוכן שיש למשתמש  את הזכויות המלאות בו לפי כל דין, לרבות מכוח דיני קניין רוחני ופרטיות. אסור משלוח חומר פרסומת שלא כדין (ספאם)!
 1. השימוש בשירות הינו כמות שהוא (As-Is), ללא כל אחריות ו/או התחייבות מצד מפעילת האתר.
 2. מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות את תנאי ההסכם מעת לעת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כל תביעה של משתמש  בגין כל עילה נגד מפעילת האתר מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה.
 4. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
 5. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר. בשימוש באתר הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד מפעילת האתר.

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

 1.          "תנאי השימוש" או "ההסכם" – תנאי השימוש להלן.
 2.         "האתר" – אתר Wecome בכתובת www.Wecome.co.il.
 3.  "מפעילת האתר" – חברת אאוט בוקס יזמות  בע"מ, ח.פ 515762425.
 4.          "משתמש" – כל משתמש באתר, בין אם משתמש רשום או לא רשום.
 5.  "משתמש רשום" – משתמש אשר נרשם לאתר בהתאם לתנאי השימוש.
 6.          "תוכן" – כל תוכן המועלה ו/מופץ באמצעות האתר בכל פורמט ומדיה, לרבות תמונות וטקסט.

 1. השימוש באתר
 1.         השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי השימוש והוא מהווה מסמך מחייב בין המשתמש לבין מפעילת האתר.
 2.          השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד.
 3.         בכדי להתקשר בהסכם על המשתמש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית להתקשר בהסכם. שימוש באתר על ידי משתמש שאינו בן 18 או שאינו כשיר להתקשר בהסכם מהווה אישור מטעם המשתמש כי קיבל את אישור האפוטרופוס שלו להתקשר בהסכם לעשות שימוש באתר. ככל שמשתמש מתחת לגיל 18 ו/או לא כשיר להתקשר בהסכם ולא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו – השימוש באתר על ידו אסור.
 4.         השימוש באתר מותר רק למי שמקבל את תנאי השימוש. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש.
 1. שינוי תנאי ההסכם
 1.          מפעילת האתר תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת.
 2.          מפעילת האתר איננה מחויבת להודיע על שינוי בהסכם באופן יזום ותפרסם נוסח מעודכן מעת לעת באתר. על המשתמשים לקרוא את תנאי השימוש טרם גלישה באתר ולוודא כי הם מסכימים לתנאי ההסכם.
 3.          בהתאם, מומלץ למשתמשים לשמור את תנאי השימוש לצורך עיון והשוואה עתידיים. 
 1. רישום לאתר כתנאי לשימוש מלא בו
 1.            שימוש בכלל שירותי האתר כפוף לרישום לאתר ויתאפשר רק למשתמשים רשומים.
 2.            הרישום לאתר כפוף למסירת פרטים במעמד הרישום כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני.
 3.          בעת ההרשמה לשירות האתר, זהות המשתמש תואמת באמצעות הליכים שונים ויתכן כי יידרש מהמשתמש אמצעי זיהוי נוסף, והכל לפי שיקול דעת מפעילת האתר בלבד. האתר יאמת את כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש וישלח התראה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידי המשתמש. הודעה זו עשויה להכיל מידע או קישור לאימות זהות המשתמש כבעליה של כתובת הדואר האלקטרוני.
 4.          משתמשים יהיו עשויים להירשם לאתר באמצעות צדדי ג', כגון רשתות חברתיות וספקי שירותי דואר אלקטרוני, כפי שיוחלט ויתאפשר על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5.          הרישום לאתר הנו אישי. על משתמשים רשומים לשמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות ולא לאפשר לאחרים לעשות שימוש באתר תחת שם המשתמש שלהם ללא אישור. במידה ונודע למשתמש רשום כי נעשה שימוש בשם המשתמש שלו ללא אישור, הוא נדרש להודיע מיידית למפעילת האתר ולפעול לשינוי הסיסמא.
 6.         משתמשים רשומים מסכימים ומצהירים כי יהיו אחראים באופן בלעדי לכל פעולה שתתבצע באמצעות שם המשתמש שלהם.
 7.          מפעילת האתר תהיה רשאית לבטל רישומו של משתמש לאתר מכל סיבה, ללא כל חובת הנמקה.
 1. השירותים המוצעים באתר
 1.          האתר עשוי לאפשר את השימוש בשירותים שונים (אשר יקראו להלן "השירותים"), לרבות, אך לא רק: ניהול רשימות מוזמנים לאירוע, סידורי הושבה באירוע, הפצת הזמנות והודעות למוזמנים, אישורי הגעה למוזמנים, קבלת מתנות כספיות ומשלוח ברכות ומסרים על ידי המוזמנים. השירותים יסופקו בכפוף לאמור בתקנון זה, לרבות סעיף 10 בדבר אחריותה המוגבלת של מפעילת האתר בנוגע לשירותים.
 2.          מפעילת האתר עשויה מעת לעת להוסיף או לגרוע שירותים, להפוך שירותים בחינם לשירותים בתשלום ולהיפך, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3.          למפעילת האתר שיקול הדעת הבלעדי ביחס לפלטפורמות שבהן יתאפשרו השירותים והם עשויים שלא להיות זמינים בכל פלטפורמה. כמו כן, שירותים מסוימים עשויים להתאפשר כנגד תשלום בלבד או להיות מוגבלים למאפיינים מסוימים, הכל בהתאם לאופיים.  
 4.          בנוסף, האתר עשוי לאפשר לצדדים שלישיים להציע שירותים שונים. לתשומת לב המשתמשים – שירותים שיסופקו על ידי צדדים שלישיים הנם באחריות הבלעדית של אותו צד שלישי ומקבל השירות ומפעילת האתר לא תהיה אחראית בכל צורה בנוגע לשירותים אלו.
 1. שימוש בשירותי האתר ואחריות המשתמשים
 1.          שימוש בשירותי האתר על ידי משתמשים יבוצע בתום לב, כחוק ובכפוף לתנאי השימוש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמשים מתחייבים לשלוח הודעות אך ורק למוזמנים פרטיים במסגרת אירוע פרטי או לגורמים שאישרו קבלת הודעות לפי כל הדין (כגון סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982). אסור משלוח חומרי פרסומת שלא כדין (ספאם)!

בנוסף, ככל שמשתמשים יעשו שימוש במאגרי מידע בקשר לאתר, הנם מתחייבים כי מאגרים אלו יהיו אך ורק מאגרי מידע שהנם בבעלות המשתמש או שקיבלו רישיון שימוש בהם, והשימוש במאגרים אלו יהיה כדין (לרבות לפי חוק הפרטיות, התשמ"א-1981).

 1.           המשתמש מאשר כי הינו מודע ששימוש בשירות שליחת הודעות (לרבות הזמנות ואישורי הגעה) לנמענים בעלי מספר תקין, כפוף לאי הגעת הודעות לעד 10% מהנמענים. מובהר כי מספרים בעלי מספר תקין אינם מספרים שאינם יכולים טכנית לקבל הודעות מהמערכת מכל סיבה, לרבות:

מנוי "כשר", מנוי החסום להודעות תפוצה, מנוי שאינו תומך בקבלת הודעות, מנוי החסום לשירותי אינטרנט, מנוי שמכשירו הסלולרי כבוי מעל לחמישה ימים, מנוי שחסם קבלת הודעות מהמשתמש וכד'.

 1.         המשתמש יעשה שימוש בתוכן כדין ושיש לו את כל הזכויות בו, לרבות זכות יוצרים. מעצם השימוש בתוכן במסגרת האתר משתמש מצהיר כי התוכן תואם את תנאי השימוש של אתר זה ואינו מפר זכויות צד ג' כלשהן ואת החוק.
 2.          כל תוכן שמשתמש יעלה לאתר הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות ההשלכות המשפטיות הקשורות בהעלאתו לאתר ופרסומו, שיתופו, הפצתו, שידורו, שליחתו לאחרים וכד'. מפעילת האתר לא תישא באחריות בקשר לתוכן שיועלה ו/או יופץ באמצעות שירותי האתר מטעם משתמשי האתר, לרבות ההשלכות המשפטיות של העלאת תוכן זה ומלוא האחריות הנה של המשתמש אשר העלה אותו.
 3.         בנוסף לאמור לעיל, מובהר כי אסורה  העלאת ו/או הפצת כל תוכן שאינו חוקי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אסורה העלאה /או הפצת תוכן: (א) בעל אופי גזעני, מאיים, מיני, בוטה או מטריד, מפלה, פוגע בשמם הטוב של צדדי ג' (לשון הרע, דיבה וכד'), פוגע בפרטיות, מעודד לביצוע הסתה, עבירה על החוק או פשיעה, אלימות, טרור ו/או פוגע ברגשות הציבור; (ב) בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו, לרבות הוספת קישור לתוכן מסחרי או פרסומי חיצוני לאתר, למעט אם למשתמש זכות כדין לשלוח חומר פרסומי כאמור; (ג) שלמשתמש המעלה את התוכן אין את מלוא הזכויות בו או שהוא מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו או זכויות לפרטיות של צד כלשהו (כגון מידע רפואי, כלכלי, דעות ואמונות של אדם); ו-(ד) מכיל וירוס מחשב או תוכנה פוגענית אחרת.
 4.          למען הסר ספק העלאת תוכן אסור באתר ו/או באמצעות האתר עשויה לגרור סנקציות מצד מפעילת האתר או כל צד ג' אחר לרבות קנסות ו/או פניה לערכאות משפטיות.
 5.         עצם העלאת תוכן כזה או אחר על ידי משתמש איננו מהווה תמיכה במשתמש או בתוכן ו/או המלצה לפעול לפיו ו/או מעידה על מהימנותו על ידי מפעילת האתר.
 1. קישורים מחוץ לאתר
 1.           ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת מפעילת האתר. למפעילת האתר אין כל שליטה והיא מסירה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד' החלים באתרים ופלטפורמות אחרות.
 2.          כל משתמש מסכים ומאשר כי למפעילת האתר אין כל שליטה ולא תהיה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות כאמור לעיל.
 3.  כל משתמש מוותר בזאת על כל טענה ודרישה בקשר לנזקים שיגרמו לו, במישרין או בעקיפין, בקשר לפרסום תוכן שביקש להעלות לאתר ושותף באתר ו/או פלטפורמה אחרות ו/או קושר באמצעות אתר ו/או פלטפורמה אחרים.
 1. מדיניות תשלומים, סליקה ומשיכת כספים
 1.          בין שירותי האתר נמנה שירות המאפשר לאורחי האירוע לתת מתנה כספית למשתמש באמצעות סליקת כרטיס אשראי. משיכת כספים אלו תבוצע ישירות לחשבון האשראי של המשתמש, וזאת בתוך 2 ימי עסקים ממועד סיום האירוע או ממועד הוכחת הבעלות בחשבון, לפי המאוחר מבניהם.
 2.          המשתמש מתחייב להזין פרטי חשבון בנק שהנם בבעלותו בלבד לצורך סליקת כרטיסי אשראי למטרת מתן מתנות. משתמש יידרש להוכיח את בעלותו על חשבון הבנק שהוזן לצורך סליקה כאמור באמצעים סבירים שיידרשו על ידי מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במידה ומשתמש לא יוכיח את בעלותו על החשבון בתוך 7 ימי עסקים מועד האירוע, מפעילת האתר תהיה רשאית לבטל את החיובים ולהשיב את הכסף לבעלי כרטיסי האשראי שביצעו תשלום באמצעות האתר.
 3.          לא יינתן החזר כספי כלשהו בגין שירותי האתר החל מרגע ביצוע שימוש בשירותי הפצת ההודעות של האתר.
 1. קניין רוחני
 1.          כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות שמו, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, יהיו בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובו, יישומיו, תוכנה וקוד מחשב הקשורים אליו.
 2.          מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור לאתר שלא בהתאם להסכם זה או הסכמה מראש ובכתב של מפעילת האתר.
 1. אחריות מפעילת האתר
 1. בעצם הכניסה והשימוש באתר כל משתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is) ועל בסיס זמינות בלבד (as-available) ללא כל אחריות והתחייבות מצד האתר ומפעילת האתר.
 2. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
 3. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, או נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע משימוש לא נכון או לא אחראי בשירותי האתר  ו/או מתכנים שיופצו ע"י המשתמש באמצעות שירותי האתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר.  הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד מפעילת האתר.
 1. הפרת כללי השימוש
 1. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, משתמש מתחייב לשפות ולפצות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו הפר את תנאי ההסכם ו/או יפעל בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן בו בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה.
 2. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעילת האתר, לרבות מי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 1. פנייה אל מפעילת האתר

מפעילת האתר מעניקה תמיכה בכל הקשור באתר באמצעות עמוד "צור קשר" ובדואר אלקטרוני  info@Wecome.co.il. תמיכה ניתנת בשעות העסקים הרגילות של מפעילת האתר.

 1. הסבת זכויות

מפעילת האתר רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה תחת הסכם זה לכל צד שלישי מבלי לידע את המשתמשים ומבלי לקבל את אישורם.

 1. מדיניות פרטיות
 1. האתר מעריך ומכבד את פרטיותך ולכן ערך את מדיניות פרטיות זו. אנא קח בחשבון שהאתר עשוי לחשוף מידע פרטי אודותיך לצדדים שלישיים כחלק מהשירות, ו/או כחלק מציות לחוקים מקומיים, באם יידרש לעשות כן. בהירשמותך לאתר הנך מקבל תנאי זה.
 2. האתר עשוי לשמור מידע אישי מזהה אשר תספק לו, לרבות שמך המלא, כתובתך, מספר הטלפון שלך, מספר הטלפון הנייד, כתובת דואר אלקטרוני וכן מידע אחר שיסופק לו במסגרת הרשמתך לשירות, כדוגמת כתובת ה-IP שלך, ולרבות מידע שיסופק על ידי צדדי ג' שבאמצעותם תתאפשר הרשמה (כגון רשתות חברתיות, ספקי שירותי אי-מייל וכד'). האתר משתמש במידע זה כדי לספק לך את השירותים, ועשוי להשתמש בו על מנת לשפר את השירות ולבחון מאפיינים נוספים.
 3. למפעילת האתר אין כל זכות בקשר לרשימת אנשי הקשר המועלים לאתר ע"י המשתמש, ולא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בהם. מובהר כי אסורה העלאת פרטיים חסויים ורגישים מכל סוג, לרבות מידע בקשר למצבו הרפואי, כלכלי, דעות ואמונות של אדם.
 4. האתר עשוי לשמור מידע לא מזהה אישית, אשר עשוי לשמש לצורך מתן השירות, כמו המיקום הגיאוגרפי המקורב של משתמש, גרסת מערכת ההפעלה של משתמש, גרסת האפליקציה של משתמש ומידע אחר שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי ושסופק במהלך השימוש בשירות.
 5. האתר עשוי לצור עם משתמש קשר, מעת לעת, עם דיוורים והצעות, כאשר הרשמה לשירותי האתר וקבלת תנאי שימוש אלה מהווים את אישור המשתמש לכך; אולם, משתמש יהיה רשאי להודיע על סירובו לקבלת מידע נוסף בכל עת.
 6. אם מפעילת האתר תידרש לספק מידע על ידי רשות מוסמכת לאכיפת חוק, היא תעשה זאת בכפוף לצו שיפוטי או הוראה חוקית אחרת.
 7. האתר משתמש בשירותי אבטחה מקצועיים על מנת לשמור על המידע שנאסף, שירותים אלה כוללים בדיקות תקופתיות וגיבויים, עם זאת האתר אינו אחראי לליקויי אבטחה שעשויים להיגרם והינם מחוץ לשליטתו.
 8. בהמשך לאמור לעיל, משתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שנעשה על ידיו במסגרת האתר עומד בחובות החוקיות בגין שימוש מאגרי מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 9. בכל שלב משתמש רשאי לשלוח לאתר בקשה לסגירת חשבונו, לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעות כפתור "צור קשר" הנמצא בראש כל עמוד באתר.
 1. מדיניות עוגיות ("Cookies")
 1. כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בעוגיות ("Cookies") – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש ומאפשרות לאתר או לצדדים שלישיים לזהות את המשתמש ולאפשר לך גלישה  נוחה יותר. כמו כן, העוגיות משמשות לאימות פרטי המשתמש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות וכן משמשות לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים סטטיסטיים.  יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.
 2. ישנן עוגיות שנמחקות בסיום הגלישה באתר וישנן שנשארות על מחשב המשתמש.
 3. כל משתמש רשאי ויכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שעוגיות לא יפעלו במחשב שלו. בנוסף, משתמש יכול למחוק עוגיות בכל רגע נתון מהמחשב שלו, אך עליו להבין כי משמעות הדבר שהאתר לא יותאם להעדפותיך, תצטרך לשוב ולהזין את פרטי כניסתך לאתר וכד'.
 4. ראוי לציין כי שינוי הגדרות ו/או חסימת עוגיות עלולה לפגום בחוויית המשתמש ואף למנוע שימוש בחלקים או תכונות באתר, כמו גם לפגום או להגביל את השימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים אחרים.
 5. מעצם גלישה באתר משתמש מסכים לשימוש האתר בעוגיות.
 1. שינויים והפסקת השירות
 1. ההסכם והאתר (על כל היבטיו, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור: זמינותו, הממשק שלו והיקפו), ניתנים לשינוי, החלפה והתאמה, באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
 2. משתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לשינויים כאמור לעיל.
 3. מפעילת האתר רשאית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, לרבות מתן כל שירות באתר וכן לבטל את ההסכם, כולו או חלקו, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה. עם זאת ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשבית את המערכת מראש לצורכי תחזוקה ותפרסם על כך הודעה באתר.
 1. התיישנות

כל תביעה של משתמש בגין כל עילה נגד מפעילת האתר מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב משתמש כמי שויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בתנאי שימוש אלו.

 1. דין חל וסמכות שיפוט

הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין הסכם זה והאתר  הנו הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, בלבד.

נוסח מעודכן ליום 30 במרץ, 2022.